Енциклопедичен речник

Руският педагогически университет

Руски педагогически университет - един ... Какво е руски педагогически университет?

руски педагогически университет (Херцен) Херцен, Санкт Петербург, превърната през 1991 г. от педагогически институт Ленинград (олово история с една трета от Петроград Педагогически институт, основан през 1918 г.). Обучение на учители в началните и средните учители, преподаватели, научни работници, психолози, логопеди и други. Има факултет на Севера. През 1998 г., повече от 17 хиляди студенти.

Енциклопедичен речник. 2009.