Сабо Пал е ... Какво е Sabo Pal?

Сабо Пал (szabó) (1893-1970), унгарски писател. Римските "Хора" (1930), трилогията "Сватбата", "Кръщение", "люлка" (1942-43) за потискане на селяните за земя. В романа "Нова Земя" (1953) - опит да се направи картина на социалните трансформации в селото. Прозата, включително автобиографичният роман "Неспокоен живот" (том 1-4, 1954-58), е пропити с лирично настроение. * * * SABO PALSABO Pal (1893-1970), унгарски писател. Римските "Хора" (1930), трилогията "Сватбата", "кръст", "Swinging" (1942-43) от селския живот, романа "нова земя" (1953) за социалистическата трансформация на селото. Автобиографичен роман "Неспокоен живот" (том 1-4, 1954-58).

Енциклопедичен речник. 2009.