Солта е ... Какво е солта?
- като важна и необходима част от храната, сол .. на много места в Писанието се отнася до нещо много важно и в духовен смисъл (Левит 2: .. 13; Матей 5: 13). Всички на жертвите solilis (Езекиил 43: .. 24 на 9 март: 49) и това беше много сол (Ezra 6: 9; RZD