Сандън е ... Какво е Сандън?

Сандгонитски депозит в Република Корея (провинция Гангуон). Skarn. Общо резерви от около 21 милиона тона руда, съдържащи 0, 5-2, 5% wO 3 , 0,04% Mo и 1-1,5% Bi. * * * САНДОНСАНДОН, депозит на схемите на юг. Корея (провинция Gangwon-do). Skarn. Общо резерви от приблизително. 21 милиона тона руда, съдържаща 0, 5-2, 5% WO 3 , 0,04% Mo и 1-1,5% Bi.

Енциклопедичен речник. 2009.