Енциклопедичен речник

Санитарно-охранителни зони

Санитарно-охранителни зони са ... Какво представляват санитарните защитни зони?

санитарно-охранителните зони (буферни зони) между индустрия и жилищни или обществени сгради за защита на населението от вредното влияние на производствените фактори (шум, запрашеност, емисиите). Създадено от санитарното законодателство. * Санитарно-охранителните защита ZONYSANITARNO зона (санитарни пропуски) между жилищни и промишлени предприятия или обществени сгради, за да се предпазят хората от вредното влияние на фактори (шум, праховите емисии). Създадено от санитарното законодателство.

Енциклопедичен речник. 2009.