Skarlato Орест А. - това е ... Какво е Орест А. Scarlato?

Skarlato Орест А. (1920-1994), зоолог и хидробиология, академик на Руската академия на науките (1992). Производството на таксономията, faunistics, филогенеза и екологията на мекотели, опазване на природата и устойчиво използване на биологичните ресурси. * * * Скарлати AleksandrovichSKARLATO Орест Орест А. (1920-94), Руската зоолог и хидробиология, академик на Руската академия на науките (1992). Производството на таксономията, faunistics, филогенеза и екологията на двучерупчести мекотели, опазване на природата и устойчиво използване на биологичните ресурси.

Енциклопедичен речник. 2009.