Енциклопедичен речник

Сърл Джон Роджърс

Сърл Джон Роджърс - това ... Какво Сърл Джон Роджърс?

John Rogers Searle (Searle) (стр. 1932) е американски лингвист. Проучвания в областта на езиковата философия, прагматиката; един от основателите на логическата философска теория на речевите актове, референтната теория.

Енциклопедичен речник. 2009.