Отдел Сигурност - че ... Каква е тайната на услугата?

Защита Office ( "тайна полиция"), в местния офис РПУ в Русия. Е отговарял за политически разследване, агенти трябваше да надзор (магазини навсякъде) и тайни агенти, изпратени в политически партии. За първи път секцията за сигурност се появи в Санкт Петербург (1866) и Москва (1880 г.); до 1907 г. - в 27 промишлени и културни центрове. Премахнати след Февруарската революция от 1917 г. * * * СИГУРНОСТ ОТДЕЛ OTDELENIEOHRANNOE ( "тайна полиция"), местната власт на РПУ в Русия. Е отговарял за политически разследване, агенти трябваше да надзор (шпиони), и тайни агенти, изпратени в политически партии. Първо се появява в Санкт Петербург (1866 г.) и Москва (1880 г.); до 1907 г. - в 27 промишлени и културни центрове. Премахнати след Февруарската революция от 1917 г.

академично издание на речника. 2009.