Служителят е ... Какво е слуга?
slug'a - придружител За, който може да бъде като роб (Екран 2: 7), и свободен (4 Царе 5: 6).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.