Биографична речник

Shymkiv Андрей Петрович

Shymkiv Андрей Петрович - един ... Какво е Shymkiv Андрей Петрович?
Shymkiv (Андрей Петрович) - физик, роден в провинция Полтава, е роден през 1839 г., след като завършва университета в Харков през 1860 г., задържани от университета, за да се подготви на професора. През 1864 г. за дисертацията си "Относно свиваемостта на газовете" той получава магистърска степен по физика. През 1865 г. е избран за асистент. През 1868 г. за дисертацията си "Опитът от физическото обяснение на връзката между електричество и топлина", е присъдена степен на доктор по физика. От 1871 г. Шимков е обикновен професор в университета в Харков. През 1901 Шимков се пенсионира. В допълнение към тезата, Шимков публикува редица научни трудове в специални публикации и "Курсът на експерименталната физика" (3 тома, 1891), който оцеля в две издания.

Биографски речник. 2000.