Биографична речник

Иван Шишкин

Иван Шишкин - това ... Какво Иван Шишкин?
Шишкин (Иван, 1722-1770) - капитанът на полета полкове, състоящ се много песни, елегии и други малки стихотворения; песните са отпечатани в "Колекцията на песните" на Чулков, а стиховете на Кориалян в "Полезно забавление" (1760). От проза произведения "Историята на принцеса Джером" (публикуван под името на превод от френски, Санкт Петербург, 1783, 3-то издание). Той също така превежда "мненията на Цицерон" (Санкт Петербург, 1752 и 1767).

Биографски речник. 2000.