Сърп - това е ... Какво е сърповидно?

сикл1) теглото (масата) и паричната единица на някои страни от Античния изток. 2) Сребърна монета от Древна Персия, VI-V cc. Преди новата ера. д. , Евреи от 2 в. Преди новата ера. д. * * * SIKLSIKL,

1) тегло (маса) и парична единица на редица държави. Изток.

2) Сребърна монета dr. Персия 6-5 века. Преди новата ера. д. , Евреи от 2 в. Преди новата ера. д.

Енциклопедичен речник. 2009.