Pupilloscopy - това ... Какво scotoscopy?

pupilloscopy (от гръцки skiá -. Сенките и ... Скопие), метод на анализ (с помощта на плоска око огледало) клиничната рефракция на очите от движението на сенките в областта на ученик * SKIASKOPIYASKIASKOPIYA (от гръцки skia - .. сянка и skopeo - поглед) метод за определяне (с плоски огледала на очите) клинично око пречупване от движението на сенките в областта на ученик . > Collegiate речник, 2009 г.

<- 1 -.!>