Малък Stotskii - това ... Какво Малък Stotskii?
Малък Stotskii - професор Малко руски език и литература в университета в Черновци в Буковина; е роден в Галиция през 1859 г. Всички негови печатни произведения са 19; някои написани на немски език, други (най-много) - на Малка руска. Работите са малки, предимно в граматиката. За списък с композиции и биография вж. Хроника на науката на Шевченко (1900, I, 71-72).

Биографски речник. 2000.