Енциклопедичен речник

Социалното разделение на труда

Социалното разделение на труда е ... Какво е социалното разделение на труда?

социалното разделение trudasm. Разделение на труда. * * * ОБРАБОТКА НА РАБОТАТА НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТРУДА, вж. Разделение на труда ( виж ОТДЕЛЯНЕ НА ТРУДА).

Енциклопедичен речник. 2009.