Биографична речник

Соколовски Леонид

Соколовски Леонид - това ... Какво Соколовски Леонид?
Соколовски (Леонид, 1856-1884) - писател; Учи в Юридическия факултет на Харковския университет; е оставен в университета в катедра "История на законодателството". Той е талантлив изследовател на националния живот, както се вижда от статиите му за занаятите, отпечатани в Харковския статистически годишник от 1882-1983 г. Той също така пише в "Южния крей". Подробен некролог на С. в "Статистически лист", 1884, № 7.

Биографски речник. 2000.