Домакин е ... Какво е домакин?
(от -slav чл. . soimat - събиране) - събиране, общество, тълпа, множество (Genesis 50: 9; Пс 81: 1), ...

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.