Човешкият Син е ... Какъв е Човешкият Син?
Син Chelov'echesky - Господ Исус Му (перфектен) човешката природа (Мат 11 :. 19; Лука 19: 10; Йоан 3: 13 -16; Йоан 5: .... . 26 -27) Този израз само веднъж в Стария завет (Данаил 7 :. 13, в Руската Библията - син на човек) ( виж син)

The Bible Стария и Новия завет Sinoidalny .... . превод на Библията енциклопедия архитект Никифор 1891

.... <- 1 ->