Сонам ​​е ... Какво е Sonam?
Son'am (1 Царе 28: .. 4; 4Tsar 4: 8.) (сунамка см.) - град в наследството на Исахар северно от Езраел (в Исус Навин 19: 18 име Сунам, сегашното си име - Sulem ). Avissaga и, възможността. , Sulamit (песен 7: 1) бяха от този град. ( вижте Шунамите)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.