Енциклопедичен речник

Скорост на звука

Скоростта на звука е ... Каква е скоростта на звука?

скорост на звукова скорост на разпространение на звуковите вълни в средата. При газовете скоростта на звука е по-ниска, отколкото при течностите, а в течностите е по-малка, отколкото в твърдите вещества (и при срязващите вълни тя винаги е по-малка, отколкото при надлъжните). Скоростта на звука в газовете и изпаренията е от 150 до 1000 m / s, в течности от 750 до 2000 m / s, в твърди вещества от 2000 до 6000 m / s. Във въздуха, при нормални условия, скоростта на звука е 330 m / s, във водата - 1500 m / s. * * * СКОРОСТНО ЗВУКОВО ЗВУКОВО, ЗВУКОВА ВЪЛНА СКОРОСТ. В газове, скоростта на звука е по-ниска, отколкото в течности и течности зад твърди вещества (и скорост е винаги по-малко от надлъжното за срязване вълни). Скоростта на звука в газовете и изпаренията е от 150 до 1000 m / s, в течности от 750 до 2000 m / s, в твърди вещества от 2000 до 6000 m / s. Във въздуха, при нормални условия, скоростта на звука е 330 m / s, във водата - 1500 m / s.

Енциклопедичен речник. 2009.