Шпионинът е ... Какво е шпионин?
soglyad'atay (Битие 42: 9, 11, 14, 30, 31, 34; 1 Царе 26: 4 .; Jas. 2: 25, Евреи 11: 31) е шпионин, скаут. Понякога в литературата тази дума се отнася и до мъжете, изпратени от Мойсей, за да инспектират земята.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.