Енциклопедичен речник

Saint-Венан принцип

Принцип Сен Венан - това е ... Какво е принципът на Сен Венан?

принцип Saint Венан на (в теорията на еластичност) предоставяне че натоварвания и напрежения, причинени от балансирана система на силите, приложени към всяка част на твърд орган, намалява бързо с разстояние от зоната на прилагане на сила, така че на разстояния, по-големи от линейни Размерите на този регион, напреженията и деформациите на тялото са незначителни. Формулирани от Saint-Венан в 1855. За да се реши практически проблеми чрез различен състав от този принцип: ако небалансиран система на сили, действащи върху малка част от еластичния тялото, заменена от друга система на сили, имащи същата първа резултантната, разстоянието от полето на действие на тези системи силата на резултата от тяхното въздействие ще бъде същата. * Принцип Сен Венан PRINTSIPSEN Венан в еластичност - разпоредба, съгласно която балансирана система от сили се прилага за всяка част от неподвижното тяло, причинява това напрежение намалее бързо разстоянието от тази част, и може да бъде заменен еквивалентна система от сили. Той е формулиран от А. Сен-Ванant през 1855 г.

Енциклопедичен речник. 2009.