Биографична речник

Стругошчиков Ал.

Strugovschikov Ал. - това ... Какво е Струговчиков Ал. ?
Strugovschikov (Ал.) - публикувана в "Санкт Петербург Меркурий" през 1793 превода "Кратко новини за New Holland" и няколко стихотворения в "Син на отечеството" - статия "за Бонапарт" ( 1812) и превода от Weiss "Знанието на човека" (1818, 24 и 25).

Биографски речник. 2000.