Сукут е ... Какво е суко?
Sokh'of (кабини, бараки) -а) (Genesis 33: 17 .. ..; Nav 13: 27; съд 8: 5, 6, 8, 14-16; 3Tsar 7: 46; 2 Летописи 4: 17; Пс 59: 8; Пс 107: 8) - град на северния бряг .... Явока близо до сливането си в Йордания; б) (Изход 12: 37, Изход 13: 20, Числа 33: 5, 6) е първата точка по пътя на израилтяните от Египет; в) (1 Царе 17: 1) - Сохо и.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.