Енциклопедичен речник

Артър Съливан

Артър Съливан - това е ... Какво е Артър Съливан?

Артър Съливан (sallivan) (1842-1900), английски композитор, органист, диригент и учител. Той става известен като автор на оперети (на 23), включително и популярния "Микадо" (1885). Опери, балети, оратории, ирландски симфония (1866), религиозни творби и песни. * * * ArturSALLIVEN Съливан (Sullivan) Артър (1842-1900), английски композитор и автор на популярни оперети, написана в сътрудничество с либретист Уилям Гилбърт ( см. Хилберт Уилям (либретист)). Най-известните са "Микадо", "Пирати от Пенза".

Енциклопедичен речник. 2009.