Енциклопедичен речник

Повърхност разгъване

Повърхност разгъване - това е ... Какво се разгръща повърхност?

разгъване poverhnostifigura, в резултат на равнина в съответствие на тези точки на повърхността с тази равнина, при което дължината на линии остават непроменени. На фиг. 1 показва развитието на кръгъл конус, на Фиг. 2 - сканирате кръгов цилиндър с ковано го спирала. Измиването на кривата - вижте Еволвент.

Енциклопедичен речник. 2009.