Енциклопедичен речник

Геодезия стрелба

Геодезия стрелба - това е ... Какво е маркшайдерство стрелба?

somkakompleks маркшайдерство работа по определянето на правоъгълни пространствени координати на точки от земната повърхност и в рамките на по-голямата част контурите на минерални залежи, за да се произведе планина графичен документация. * * * Markshejdersky SEMKAMARKSHEYDERSKAYA стреля, комплекс работата по определянето на правоъгълни пространствени координати на точки от земната повърхност и в рамките на обема на депозитите вериги ( см. находищата на полезни изкопаеми) за подготовката на добив на подземни богатства графичен документация.

Енциклопедичен речник. 2009.