Sushkov Сергей - е ... Какво е Sushkov Сергей?
сушене (Сергей) (1816-1893); След завършване на курса в артилерийска школа Михайловски, той е работил в Кавказ; по време на източната война от 1855 г. той командва една от милициите на московската милиция. През 1857 г. Сушков се премества в Париж, заема голяма част от архиерейския Василиев и Вл. Гьоте "l'съюз Chretienne" и написа няколко брошури срещу учението на католическата църква. След завръщането си през 1862 г. в Русия Sushkov тя се присъединява към духовното отдел и написа "На училище за деца на духовенството лица" и "иновации принца Куза в румънската църква." От 1874 до 1881 г. е главен редактор на "Правителствен бюлетин". Sushkov принадлежи към друга книга, "против лъжеучението на универсалната върховенството на римската църква" (Санкт Петербург, 1890), както и редица статии в списания.

Биографски речник. 2000.