Sinoksal - това ... Какво sinoksal?

sinoksal (от началните букви на думите "синтез", "оксид" и "алуминий"), керамичен материал на базата на алуминиев оксид с добри термо-механични и диелектрични свойства. Той се използва по-висока температура изолатор а (искрово запалване на двигателя с вътрешно горене) и като структурен материал за части инженерство. * SINOKSALSINOKSAL (от началните букви на думите "синтез", "оксид" и "алуминий"), керамичен материал на основата на алумино оксид . Ния с добри термо-механични и диелектрични свойства се използва по-висока температура изолатор а (искрово запалване на двигателя с вътрешно горене) и като структурен материал за части в механична

Collegiate речник 2009

.. <- 1 ->