Borzenkova - това ... Какво Borzenkova?
Боренковците. - Признати в древния благородството Borzenkova три вида: 1) от Evtifeev Borzenkova Василиевич и синът му Protas, 2) Ipat Borzenkova и синът му Роман, и 3) Borzenkova Василий Петрович и синовете му, Savely, Майкъл и Яков. Като собственици на земя, първо Borzenkova обратно към втората половина XVII век, Василий Петрович Borzenkov отпечатване на имоти на баща си през 1627 първите два вида Borzenkova регистрирани в VI част на генеалогични книги Курск, С.-Петербург и Екатеринослав провинции, а третият в VI част на генеалогичните книги Провинциите Орел и Тула. Има редица благородни семейства на Borzenkovs от по-късен произход. B. R-ин.

Биографски речник. 2000.