Khlebnikovs - това ... Какво Khlebnikovs?
Хлебников. - (. Н IV, VIII и XIV) В Общото герб направи четири гербове на благороднически фамилии, H., нараства в рамките на ХVIII век, а аз записано в Санкт Петербург част на генеалогични книги провинции на Новгород и Москва.

Биографски речник. 2000.