Енциклопедичен речник

Руски Международната културна фондация "Херитидж"

Руската международна култура "наследство" фонд - това е ... Какво е руски международна култура "наследство" фонд?

руски Международната културна фондация "Херитидж" междудържавно Благотворителна организация. Създадена през 1991 г. въз основа на Културната фондация Съветския (създадена през 1986 г.) с цел да се увеличи участието на руски и чуждестранни граждани и организации в културното развитие и използването на техните творчески усилия и материални ресурси за повишаване на националното културно наследство.

Енциклопедичен речник. 2009.