Биографична речник

Един самурист

Самодоволството е ... Какво е Samovid?
Савовидът е автор на Книгата на Самовид, неизвестно по име; Живях в Left-банка Украйна, на около 1654 започва да служи в офис на армията и е бил свидетел на много събития ерата на Богдан Хмелницки и непосредствените му наследници. Умира около 1702 година. Някои събития, например погребението на Иван Золотаренка, Черният Рада, са им описани много ярко и подробно. Според обективността на изложението, Хрониката на С. е по-висока от Хроника на Самуил Виеличка. Представянето е просто и ясно. Езикът разкрива силното влияние на живата малка руска реч. Първото издание, Москва, 1846, с предговор от Кулиш; 2-ра, най-добре, Киев, 1878, с много задълбочена и ефикасна обяснителна статия на О. Левицки. NS-ин.

Биографски речник. 2000.