Думата е ... Какво е Словото?
Sl'ovo - Боже, израз на Божията воля и Неговото явяване в Исус (Йоан 1 :. 1 -3; 1 Йоан 1: 1 .. -3; Откровение 19: 13). (. Йоан 1: 14), пророчествата за изпълнение на стойността на дух и сила Word вече е открит древен (Пс. 32:. 6; Пс, 106: 20; Пс 118: 89 -90; Пс 147 :. 4, 7), които се разбира като мъдрост си (Рим 28: .. 12 -28; Пр 8 :. 22 -31; Пр . 9: .. 10; лук 11: 49) и Мъдрост дума въплътен в Христос (1 Коринтяни 1: ... 24, 30; Еф 3: 10 -11) ( cm пророкуват) . > Библията, Старият и Новият Завет. . Noidalny превода Библията Енциклопедия арх Никифор 1891

.... <- 1 ->