Биографична речник

Теофил (светеца, споменът от 9 март)

Теофил (светеца, споменът от 9 март) - това ... Какво е Теофил (светеца, споменът от 9 март)?
Теофил (светеца, споменът от 9 март) - вижте Теофил (светии на Православната Църква.).

Биографски речник. 2000.