, За да се хранят на книгата - това е ... Какво да ядем, книгата?
ядат kn'igu (Ер 15: 16; Ez 2: 8; Ez 3: .... 1 -3; Rev. 10: 9 -10) - асимилира, смилат съдържание книга (основната папируса, който е направен от материал за писане е ядивна).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.