Биографична речник

Траханиотов

Траханиотовите са ... Какво представляват траханиотовите?
Трахнитиов - благородно семейство, произхождащо от морето. Дмитрий и Юри Стар Мануилович Т. заминава през 1472 г. в Москва в резиденцията на София Фоминишна палеолог; От тях Юри (починал през 1513 г.) е бил посланик на Великия херцог на папата в Германия (1489 г.) и Дания (1510 г.). Синът на Дмитрий Юри Мали (умрял през 1518 г.) е бил принтер, а неговият син Василий Юриевич (умрял през 1568 г.) - болярин. През седемнадесети век много от Т. били приятели и воеводи. През последната четвърт на XVIII век родът Т. спира.

Биографски речник. 2000.