Енциклопедичен речник

Трансферни явления

Феномен на трансфера - това е ... Какво представлява феноменът на трансфера?

транспортни явления (кинетични процеси), процеси необратимо масопренасяне, енергия, скорост, зарежда се срещат в средата поради движението и взаимодействието на микрочастици. Причини транспортни явления -. В присъствието на температурни градиенти среда, концентрация и т.н. За транспортните явления включват дифузия, вискозитет, термична дифузия, топлопроводимост, електропроводимост, Dufour ефект термоелектрически явления. * YAVLENIYAPERENOSA на пренасяне (кинетични процеси), необратими процеси трансфер на маса, енергия, импулс, зарежда се срещат в медиите се дължи на движението и взаимодействието на микрочастици. явления причината транспортни -. В присъствието на температурни градиенти среда, концентрация и т.н. за транспортиране явления включват дифузия, вискозитет, термична дифузия, топлопроводимост, електропроводимост, Dufour ефект термоелектрически явления.

Енциклопедичен речник. 2009.