Биографична речник

Василий Свинатник

Василий Свинатник е ... Какво е Василий Свинатник?
Василий Svinyatnik - популярният псевдоним на св. Василий, чиято памет се чества на 1 януари.

Биографски речник. 2000.