Биографична речник

Соня и зърно

Соня и зърно - е ... Какво е Соня и зърно?
Соня и зърно - старата руска благородно семейство, с произход от татарски Murza Чет кръст през 1330 с името на Захария, и построен манастирът Ипатиевския в Кострома. Неговият внук, Дмитрий, по прякор зърно, имах трима сина: Иван, Константин и Дмитрий. От внука на втория, Вениамин Андреевич, Веламин-Зернов отиде. През 16-ти и 17-ти век Валиамин-Зернов са били управители, управители; Kashira управител Михаил Иванович през 1595 е бил изпратен на император Рудолф II, и Майрън А., асоциирано Ляпунов - известна фигура в първата половина на XVII век. Соня и зърно съхраняват в VI част на генеалогичните книги Москва, Орел и Твер провинции. B. R-ин.

Биографски речник. 2000.