Биографична речник

Vigilyansky Петър Б.

Vigilyansky Петър Б. - това ... Какво Vigilyansky Петър Б.?
Vigilyansky Петър Б. - писател, един свещеник (1776-1848) учи в Академията на Казан; Преподава история и география в Санкт Петербургската богословска академия. През 1807 г. той е ръкоположен като свещеник. Основните му творби: "Географски Преглед на Европа" (Wiley, 1805), "кратък преглед на всички географски части на света" (Санкт Петербург, 1805 г.) и "опита на свещената география" (IB, 1808) ..

Биографски речник. 2000.