Биографична речник

Voyzbun (или Vodzbun)

Voyzbun (или Vodzbun) - това е ... Какво е Voyzbun (или Vodzbun)?
Voyzbun или Vodzbun - литовски благородно семейство, е разделена на три сектора, записани в родословия книги от провинциите Витебск, Вилна и Сувалка.

Биографски речник. 2000.