Биографична речник

Zaykevich Анастасе Ye

Zaykevich Анастасе Egorovich - един ... Какво е Zaykevich Анастасе Вие?
Zaykevich (Анастасий Ye) - професор по Агрономство (от 1877) в университета в Харков. След завършването си в Новоросийск университет учи земеделие в Академията на Петър и чужбина. Автор работи: "Физиологични изследвания върху корен дишане" (1878, магистърска теза) ", на необходимостта от развитие на пчеларството" (1880), "На някои аспекти от културата на захарно цвекло" (1888); доклади за различни изследвания, направени на опитните полета на Харков земеделско дружество. Той взе активно участие в последното десетилетие със селскостопански изложения устройството и конвенции. VS

Биографичен речник. 2000.