Биографична речник

Zhemchuzhnikov Алексис

Zhemchuzhnikov Алексис - това ... Какво Zhemchuzhnikov Алексис?
Zhemchuzhnikov Алексис - лирик, сатирик и хуморист (1821-1908). Завършва курса в школата по юриспруденция; служил в Сената, участвал в сенаторските одити на провинциите Орел и Калуга и на правителството на град Таганрог; По-късно той е бил помощник на държавния секретар на Държавния съвет. През 1858 г. той се пенсионира. Преобладаващият елемент в поезията на Жемчужинков е искрено, дълбоко усетен и ясно изразен възмущение от публичната лъжа; Жемчужинков е изключително рядък пример за истински патриот в наше време, който болезнено почувства истинското зло на родината си и искаше истинското му добро. Пешеходната лъжа, заместваща патриотизма с груб национален смисъл и шовинизъм, безмилостно се изобличава в сатирите на Жемчужиньов. В един от тях, описвайки опиянен пияница, молейки се на верандата на църквата в първия ден от Великия пост, поетът припомня друг "грешен":

Биографичен речник. 2000.