Биографична речник

Жребци Николай Arsenievich

Жребци Николай Arsenievich - това ... Какво жребци Николай Arsenievich?
жребци Николай Arsenievich - писател (1807-1868). Той беше управител на Вилна. Той написва добре известната "история на цивилизацията на русия" (П., 1858). Според него Петър Велики накърнява развитието на народа чрез неговата призив към Европа и едва след дълги усилия Русия успя да отслаби вредното влияние на Запада. Zherebtsova книга е да го публикува на френски език с цел да се даде възможност да се запознаят с историята, обичаите, образованието и руското законодателство чужденци. "Историята на цивилизацията" Zherebtsova причинени две критични статии Добролюбов (в 2 м. От произведенията му). Жребците също пише "върху разпространението на знания в Русия" (1848), "За две съвременни икономически въпроси" (1849), "Икономически бележки за Англия и Шотландия" (1862), както и няколко френски политически памфлети.

Биографски речник. 2000.