Биографична речник

Зверев Дмитрий Иванович

Зверев Дмитрий Иванович - това ... Какво Зверев Дмитрий Иванович?
Зверев Дмитрий Иванович - статистикът. Роден е през 1862 г .; в края на курса в университета в Санкт Петербург той работи в статистическия отдел на провинция Нижни Новгород, а след това в Полтава. След като отиде на служба в Барнаул, в главната администрация на окръг Алтай. , управлява статистически отдел в него; тук са организирани текущи земеделски статистически данни и мрежа от метеорологични станции. По-значителна работа Зверев: "Презаселване от провинция Полтава от 1861 до 1 юли 1900 г." (брой 1, Полтава, 1900 без фамилното име на автора); описания на три графства на квартал Алтай в "Материали за изучаване на икономиката на селянин и inorodcheskogo в Biysk окръг" (Barnaul, 1898-1900).

Биографски речник. 2000.